WECHAT

닫기
tongtongcoin

TongTongCoin là nền tảng BlockChain phi tập trung (DECENTRALIZED BLOCKCHAIN) giúp làm giảm đáng kể phí giao dịch của hệ thống thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng, cũng như phí chuyển khoản trực tuyến của ngân hàng, đồng thời làm cho quá trình thanh toán và chuyển khoản diễn ra một cách dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, TongTongCoin có thể được sử dụng thay thế cho Mileage/ Point của những nơi kinh doanh nên nó là hệ thống giúp trao trả cho người dân những lợi nhuận độc quyền của các công ty tín dụng bằng cách thay thế các Mileage/ Point đang được sử dụng cho đến thời điểm hiện tại.

Tải Tongtong App để sử dụng tongtongcoin
  • 구글플레이
  • 애플스토어
tongtong coin
TONGTONGCOIN
About tongtongcoin

TongTongCoin là nền tảng có giao diện thân thiện với người dùng để quản lý sự phân tán ẩn danh của tài sản. kiểm chứng trước thông tin ký kết thông qua Smart Contract và quản lý các giao dịch.

TongtongCoin xu là một nền tảng chuyên môn cho các dịch vụ cổng thanh toán và kiều hối. Nó có một giao diện người dùng đơn giản trong kết nối với Tongtong, nền tảng tin nội bộ của mình. Nó có chức năng như: Mua hàng, kiều hối nhanh chóng thông qua các giao dịch P2P phân cấp và trao đổi số dặm / điểm vv

Mọi giao dịch thực hiện thông qua TongtongCoin đảm bảo giấu tên, đảm bảo tốc độ tương tự như các giao dịch tập trung và duy trì một mức độ cao về an ninh. Nó cũng được thực hiện để sử dụng trong một loạt các môi trường truyền thông hiện có.

The tongtongcoin Platform

TongTongCoin là một nền tảng với một giao diện người dùng thân thiện cho anonymous phân tán quản lý tài sản.

The TongTongCoin Platform

tongtongcoin Wallet

An ninh, phí thấp, nhanh và chuyển giao an toàn

Các Tongtong Wallet hoạt động dựa trên Tongtong, nền tảng sứ giả của Tập đoàn cà chua. Tongtong là một người đưa tin P2P dựa trên bảo mật cao với một giao diện người đưa tin người dùng thân thiện.

Bạn thuận tiện có thể gửi và nhận tiền xu Tongtong như bạn sẽ trò chuyện với một người bạn, và sử dụng nó như là một phương thức thanh toán.

빠르고 정확한 송금처리, 실시간 전송
Thời gian thực chuyển tiền tức thì

• truyền nhanh hơn
• Gửi và nhận tiền xu Tongtong như bạn sẽ trò chuyện với một người bạn
• Lai blockchain rằng giao dịch nhanh

안전하게 보관, P2P 안전거래
Nền tảng cao an toàn thương mại P2P

• Phân cấp và được bảo đảm
• Mã hóa / giải mã với khóa bí mật của người dùng
• Đảm bảo hệ thống ổn định Pay

단순하고 손쉬운 이용방법, 각종 마일리지 전환 사용
Mileage -> Được sử dụng trong chuyển đổi tongtongcoin

• TongTong Wallet giữ đồng tiền khác nhau(Bitcoin, Ethereum, Dash, Lightcoin, và QTUM cũng như TongTongCoin xu và vv)
• Mileage / điểm chuyển đổi để tongtongcoin

Tongtong Cách sử dụng Wallet
1. Đăng ký

Bạn có thể dễ dàng đăng ký và đăng nhập bằng số điện thoại di động của bạn.

Step Arrow
2. Đăng ký

Khi bạn đăng nhập, xin vui lòng bấm Wallet để đăng ký Tongtong Wallet.
Quy trình: Wallet> Set Mã PIN> Set Security Key> Finish Đăng ký Wallet

시작하기 Khởi đầu
지갑등록 Ghi danh
비밀번호 설정 Đặt Mã PIN
보안키 등록 Đặt chìa khóa an toàn
Step Arrow
3. sử dụng

Bạn có thể sử dụng 3 loại chức năng trong Wallet.

01. Gửi Bạn có thể gửi TONGTONGCOIN cho tất cả người dùng VÍ Tongtong.
※ Bạn có thể thực hiện các giao dịch an toàn bằng cách P2P Hợp đồng thông minh.
시작하기
계좌등록
핀코드입력
핀코드입력
02. Nhận Bạn có thể nhận TONGTONGCOIN từ bạn bè người có một tài khoản VÍ Tongtong
bằng mã QR hoặc địa chỉ ví.
시작하기
계좌등록
03. PAY Sử dụng TongTongCoin qua Mileage / điểm chuyển đổi
시작하기
계좌등록
Road map
2018

1Q

• TTCOIN White PaperCompletion
• Development of TTCOIN and establishment of brand sites

2Q

• TTCOIN Private & Pre Sale
• Developing TongTongwallet and upgrading TongTongwallet within the TongTong APP
• Cointong Service Launched

3Q

• TTCOIN Public Sale -ICO completion
• General Marketing Affiliation (on/off payment, mileage, content purchase)
• Issuance of TongtongMoney

4Q

• Launched TongtongCoin Payment Service
2019

1Q

• Launched TongtongPod Service

2Q

• Launched TongtongOffice Service

3Q

• Tomato Group’s OneID supported reward service inaugural

4Q

• Tomato Group TongtongCoin and TongtongMiles reward service inaugural
2020

1Q

• Issuance of TongtongMiles
• Interfacing Tomato Group’s application, Tontong Securities, News Tomato, etomato with blockchain and development of payment application for internal groups

2Q

• TongtongChain 2.0 Development Started
• Expansion of Tongtongwallet Service

3Q

• TongtongChain 2.0 development completed.

4Q

• Integration of several services like Tongtong Securities, Etomato, TongtongMall, TongtongMarket to blockchain for blockchain based secure payment system
2021

1Q

• Opened Tongtong Game service

2Q

• Burned 9 billion Tongtongcoins
• Additional Tong Tong Money and Tong Mile issuance

3Q

• Establishment of smart contracts such as Tongtong Ticket and Research Tong
• Partnership with point companies

4Q

• Offline payment / payment system development
2022

1Q

• Pilot project for checking feasibility of Offline payment in stores

2Q

• Partnership with Airport and International airlines
• Offline store payment System Inauguration
Contact us
텔레그램 텔레그램 인스타 트위터